Lyrics Soimah - Jagad Anyar Kang Dumadi

Jagad Anyar Kang Dumadi
by Soimah

Jeriting panandhang oh Gustiku
Suworo tangis kang kelayung 
Trenyuh sak jroning ati
Angadhepi pacoban iki

Manungsa tan bisa anyelaki
Pepati kang nggegirisi
Titah tanpa daya
Angadepi pacoban iki

Aduh Gusti amung pasrah ing pesthi
Aku percoyo langit tan mendhung
Ilang tangis kang melung-melung
Gusti mesthi bakal mungkasi

Surya sumunar hamadangi
Urip kang sayekti
Jagad anyar kang dumadi
Manungsa tan bisa anyelaki

Pepati kang nggegirisi
Titah tanpa daya
Angadepi pacoban iki
Aduh Gusti amung pasrah ing pesthi

Aku percoyo langit tan mendhung
Ilang tangis kang melung-melung
Gusti mesthi bakal mungkasi
Surya sumunar hamadangi

Ilang tangis kang melung-melung
Surya sumunar hamadangi
Urip kang sayekti
Jagad anyar kang dumadi