Lyrics Bapak - Ardha Tatu

"Bapak"

Rambut wis ora ireng
Wis malih rupane
Ireng dadi putih saikine
Dina tambah dina
Umur tambah tuwa
Nanging
Kaya kaya ora dirasa

Ngadeg dadi cagak
Nyangga piringe anak
Mempeng kerja ora mikir raga
Paribasan umur wis akeh cacahe
Nganti bingung anggonku ngetunge

Bapak bapak
Tekad mun kuwi tak puji
Bapak bapak
Kowe kaya sonopati
Bapak bapak
Panasmu ngungkuli geni
Bapak bapak
Kena angin saya ndadi

Sanadyan uwis tuwa n
Nekad mempeng kerja
Nyambut gawe
Kanggo nguripi kluwargo

Ngadeg dadi cagak
Nyangga piringe anak
Mempeng kerja ora mikir raga
Paribasan umur wis akeh cacahe
Nganti bingung anggonku ngetunge

Bapak bapak
Tekad mun kuwi tak puji
Bapak bapak
Kowe kaya sonopati
Bapak bapak
Panasmu ngungkuli geni
Bapak bapak
Kena angin saya ndadi

Sanadyan uwis tuwa n
Nekad mempeng kerja
Nyambut gawe
Kanggo nguripi kluwargo