Lyrics Iwan Fals feat. Ubay NIDJI - Aji Mumpung

Di suatu jaman orang pada gila gilaan 
Saling cari kesempatan dalam kesempitan
Memupuk kekayaan mengejar kedudukan
Berlomba mumpung ada kesempatan
Kesempatan

Semua orang ingin mendapat kemuliaan
Sayang banyak yang tlah melupakan kebajikan
Korbankan harga diri menjadi lupa diri demi keuntungan nya pribadi 
Pribadi 

Tiada tempat bagimu orang jujur
Tempat hanyalah bagimu yang mujur
Tiada tempat bagimu orang jujur
Tempat hanyalah
bagimu yg mujur

Di suatu jaman orang pada lupa daratan
Sejarah dan kenyatan di putar balikan
Suramlah kebenaran
Suramlah keadilan
Yang tinggal hanyalah kemunafikan
Kemunafikan

Tiada tempat bagimu orang jujur
Tempat hanya lah bagimu yang mujur
Tiada tempat bagimu orang jujur
tempat hanyalah
Bagimu yang mujur

Abaikan kejujuran
untuk mencapai tujuan
Mumpung ada kesempatan terbentang 
terbentang

Tiada tempat bagimu orang jujur
tempat hanyalah bagimu yang mujur
Tiada tempat bagimu orang jujur
tempat hanyalah bagimu yang mujur